En av fem patienter får alkoholproblem efter fetmaoperation

En av de största och längsta studierna som gjorts på vuxna som genomgått fetmaoperation tyder på att gastric bypass ökar risken för alkoholproblem under flera år efter ingreppet.


Studien innefattar mer än 2000 patienter som sedan 2006 fått en fetmaoperation och följts i sju år.

Majoriteten av studiedeltagarna genomgick en gastric bypass, en operation som kopplar samman tunntarmen med övre delen av magsäcken. På så sätt tar födan en genväg förbi stora delar av magsäcken och tolvfingertarmen och leder till viktnedgång.

Ytterligare en grupp av studiedeltagare genomgick istället gastric banding, en operation som sätter in ett band runt magsäcken och minskar mängden mat som magen kan rymma. Operationen är inte lika populär då den inte ger lika stor viktnedgång.

Resultaten visar att 20,8 procent, eller var femte patient, som genomgick gastric bypass fick alkoholproblem inom fem år jämfört med 11,3 procent för gastric banding.

Enligt forskare bakom studien tyder resultaten på att patienter som får en fetmaoperation bör följas upp under lång tid efter ingreppet för att förebygga och behandla alkoholproblem som missbruk och beroende.

– Eftersom alkoholproblem kanske inte visar sig förrän efter flera år är det viktigt att läkare har som rutin att ställa frågor till patienter som fått gastric bypass om sina alkoholvanor och om de upplever symptom på alkoholproblem för att sedan hänvisa dem till rätt behandling, säger Wendy King, författare bakom studien.

Vad kan ligga bakom kopplingen?

Studien var inte utformad för att ta reda på orsaken till ökad risk för alkoholproblem men tidigare studier kan ge ledtrådar.

Djurstudier tyder på att gastric bypass ökar känsligheten i belöningssystemet i hjärnan via bland annat hormoner vilket kan driva på alkoholproblem.

Tidigare studier har även visat att gastric bypass leder till snabbare och högre ökning av alkoholnivåer i blodet.