För mycket träning skadligt för hjärtat?

Den ökande trenden av intensiv och extrem träning är kanske inte för alla. Forskare tittar närmare på vad som händer med hjärtat när vi tränar hårt.

Ingrid Lund, Medicinsk Journalist
Senast uppdaterad 11 februari 2016


stockholm-maratonTräning är självklart nyttigt för hjärtat och hälsan. Stora studier har visat att träning, vare sig några minuter om dagen eller flera timmar, minskar risken för hjärt- och kärlsjukdomar. Däremot har forskare märkt att risken för hjärtsjukdomar inte fortsätter minska oändligt ju mer du tränar. Det verkar finnas en platå och det är inte alltid sant att ju mer du tränar desto bättre.

I en ny studie publicerad i USA visar forskare att det inte finns någon nivå av träning som är direkt farlig för en frisk person. Men flitig träning förändrar hjärtats fysik. Dessa förändringar kan likna små skador på hjärtat som sedan läker och gör hjärtat starkare i det långa loppet. För vissa personer med genetiska anlag för hjärtproblem kan detta däremot vara farligt.

Därför menar forskarna att det är viktigt att känna till sin familjehistoria, om släktingar har dött oväntat av hjärtproblem, och anpassa sin träning. Du ska också vara uppmärksam på symtom som trötthet, andnöd eller smärta i bröstet och tala med din läkare.