Gastric bypass håller kilona borta tio år senare

Många oroar sig för att inte klara av att bibehålla en viktminskning efter en fetmaoperation. Nu visar forskare i USA att gastric bypass hjälper patienter i många år framåt.


Forskare i USA har studerat mer än 1700 överviktiga, medelålders män som fick gastric bypass operation. De jämfördes i tio år med överviktiga män som fick gastric banding eller gastric sleeve operation eller som inte opererades alls.

Resultaten visar att män som fick gastric bypass förlorade 31% av sin kroppsvikt inom ett år, jämfört med icke-opererade som förlorade 1%.

Bibehållen viktminskning tio år senare

Efter tio år hade gastric bypass patienter bibehållit viktminskning med 29% av kroppsvikten. De gick ned i genomsnitt 41 kg, jämfört med icke-opererade som i snitt förlorade 6 kg.

Jämfört med andra fetmaoperationer som gastric banding eller gastric sleeve var gastric bypass mer effektivt då männen förlorat 10-17% mer i kroppsvikt efter tio år.

En liten andel (3,4%) av män som fick gastric bypass var tillbaka på sin startvikt igen efter tio år.

Forskarna bakom studien sammanfattar att gastric sleeve är en enklare operation men att den enligt resultaten inte verkar lika effektivt.