Konditionsträning gör dig smartare

Regelbunden konditionsträning förbättrar ditt minne. Det visar en ny forskning.


Enligt en forskning av hjärnforskaren Jenny Nyberg vid Göteborgs universitet så ökar hjärnan sin förmåga att bilda nya celler om du regelbundet konditionstränar. I och med detta nybildande får du en bättre inlärningsförmåga, du kan lättare lösa problem och du får ett bättre minne.

Det har tidigare varit känt att konditionsträning minskar risken för hjärt- och kärlsjukdomar samt gör att du mår bättre då kroppens belöningssystem aktiveras.