Adrenalin – kroppens stresshormon

Adrenalin är en stresshormon som gör vår kropp redo på att fly eller kämpa mot en fara. Men utsätter vi oss för stress under långa perioder, och ständigt har höga nivåer av stresshormoner i kroppen, blir vi sjuka både fysiskt och mentalt.


Adrenalin

Adrenalin utsöndras bland annat när vi blir rädda.

Vad är adrenalin?

Adrenalin är ett hormon som produceras och frisläpps från binjuremärgen och som utsöndras vid rädsla, stress och ansträngning. Andra hormoner som utsöndras vid stress är kortisol och noradrenalin.

Noradrenalin bildas precis som adrenalin i binjuremärgen och är en första stadie till adrenalin. Hormonet kortisol bildas i binjurebarken.

När vi hamnar i en stressituation utsöndras dessa stresshormoner och gör så att vår kropp förbereds på att kämpa eller fly genom att:

  • Öka pulsen
  • Höja blodtrycket
  • Höja blodsockret
  • Vidga luftrören
  • Förstora pupillerna

Allt detta för att vi ska klara oss ur den farliga eller påfrestande situation vi har hamnat i.

Stress under en lång period

Vårt sympatiska nervsystem som reglerar stresshormonerna adrenalin, noradrenalin och kortisol kan inte känna skillnad på verkliga hot så som ett farligt djur eller om hotet exempelvis är ekonomiska problem. Därför utsöndras dessa hormoner i vår kropp även när vi exempelvis stressar i livet eller när vi är oroliga för något i framtiden.

När vi hela tiden har en hög nivå av stresshormoner i blodet så ger detta flera negativa effekter, både på vår kropp och vårt psyke.

Bland annat kan långvarig stress leda till sömnsvårigheter, ångest, depression, irritation, aggression, bukfetma, övervikt, åderförfettning, hjärt- och kärlsjukdomar, matsmältningsbesvär, diabetes och infektioner. Stress gör det också svårare för oss att få barn eftersom kroppen lägger fortplantningsförmågan på viloläge när kroppen tror att vi är i en livsfarlig situation.

Adrenalin som läkemedel

Eftersom adrenalin påverkar kroppen på så många sätt kan adrenalin användas som läkemedel. Exempelvis vid astma, allergiska reaktioner och hjärtstillestånd.

Astma

Ett läkemedel som utvecklats från hormonet adrenalin kan tillfälligt utvidga luftrören vid astma.

Anafylaktisk chock/Allergi

Vid anafylaktisk chock, som orsakas av allergi, sjunker blodtrycket kraftigt och cirkulationen av blod och syre minskar. Men med hjälp av adrenalinsprutor kan man behandla chocken då adrenalinet höjer blodvolymen och blodtrycket igen.

Hjärtstopp

Adrenalin har länge använts vid behandling av hjärtstopp. Just nu är behandlingsmetoden dock ifrågasatt om det verkligen har en bättre effekt än att inte ge adrenalin.