Gastric bypass ger bättre kontroll vid diabetes och fetma

Gastric bypass slår ut strukturerade program för livsstilsförändringar i en studie om fetma och diabetes.


Personer med övervikt och dålig kontroll över sin typ 2 diabetes står idag inför två behandlingsalternativ som skiljer sig stort. En gastric bypass operation eller ett intensivt program för att lägga om livsstil med bland annat förändrade kostvanor.

En studie från Boston, USA har nu undersökt vilken metod som ger långsiktigt bättre resultat. I den randomiserade, kontrollerade studien delades 38 patienter med fetma och typ 2 diabetes in i två grupper för varsin behandling med gastric bypass eller ett intensivt program för diabetes- och viktkontroll*.

Gastric bypass ger bättre kontroll efter tre år

Innan behandling vägde studiedeltagare i snitt 104 kg med ett BMI på 36,3. Resultaten visar att patienter som genomgick gastric bypass i snitt gick ner 25 kg efter tre år jämfört med 5 kg för livsstilsgruppen. Långtidsblodsocker minskade med 1,8 procent för gastric bypass jämfört med 0,4 procent med förändringar i livsstil. Dessutom gav operation en ytterligare minskad risk för hjärtkärlsjukdom och stroke.

Personer i livsstilsgruppen gjorde framsteg i viktminskning och diabeteskontroll men resultaten visar att gastric bypass ger bättre kontroll över fetma och diabetes efter tre år.

– Patienter som fick gastric bypass hade en bättre förmåga att upprätthålla förändringar i både vikt och blodsocker och det minskade behovet av läkemedel för diabetes, blodtryck och blodfetter säger Allison Goldfine, ansvarig forskare bakom studien, i ett pressmeddelande.

Den ökade utsträckningen och förbättring i bland annat metod för båda dessa behandlingar över de senaste åren gör att resultaten har betydelse för läkare och patienter när de beslutar vad som är bäst för individen. Behandlingen är alltid anpassad efter patientens behov och risker och en operation är inte lämpligt för alla förklarar forskare bakom studien.

*Programmet varade i tolv veckor och inkluderade förändringar i medicinering för diabetes med mål att gå ner i vikt, strukturerade förändringar i kost med mindre kolhydrater, mer protein och måltidsersättning, träningsprogram med fokus på styrka samt utbildning och stöd.