Kroppsscanning

Kroppsscanning är ett effektivt sätt att mäta kroppsfett och muskelmassa. Detta kan öppna ögonen för många och ge en knuff i rätt riktning. Dessutom är det roligare att träna med tydliga resultat.


Kroppsscanning ger tydligare resultat än våg

En kroppscanning mäter hur mycket kroppsfett och muskelmassa du har. Detta ger ett mycket tydligare resultat än en våg.

En vanlig våg kan bara ange en total vikt. Men du vet inte vad som väger vad.

Ger en knuff och motivation

kroppsscanning

Det är roligare att träna med tydliga mål och tydliga resultat.

En kroppsscanning är bra i flera anseendet. För det första kan det öppna ögonen för någon som inte är medveten om att hen har för hög fettandel i kroppen för att vara hälsosam.

För det andra kan det vara bra inför en livsstilsförändring, viktnedgång eller en hårdsatsning och verkligen se fördelningen av fett och muskler. Och hur den förändras.

Med tydligare resultat blir vi också mer motiverade.

Bra värde

Det är varken bra att ha för hög respektive för låg fettandel. Normal och lagom är bäst ur hälsosynpunkt.

Hur stor fettandel du bör ha för optimal hälsa skiljer sig väldigt mycket mellan könen.

Kvinnliga värden

Som kvinna ska du helst ligga på ett värde på 20-30 procent fett av din kroppsvikt. Men upp till 33 procent är fortfarande normalt även fast det är på gränsen.

Går du däremot över gränsen på 33 procent börjar det bli hälsosamt farligt. Har du ett värde på under 20 procent så räknas du som mager och även det kan i sig vara ohälsosamt.

Manliga värden

Män har i regel mer än tio procent mindre fett än kvinnor.

Män ska helst ligga på en nivå på 12-20 procent fett, men upp till 25 procent är normalt även fast det är på gränsen.

Går du över 25 procent fett av din kropp så räknas det som fet. Går du under 12 procent räknas det som mager.