God kondition i medelåldern kan skydda mot demens

Kvinnor i bra fysisk kondition i medelåldern lär ha närmare 90 procent lägre risk att utveckla demens senare i livet. Om demens ändå sätter in kommer det ett årtionde senare.


Forskning från Sahlgrenska akademin tyder på att en bra kondition i medelåldern skyddar kvinnor mot demenssjukdom senare i livet.

Studien är liten och bygger enbart på 191 kvinnor som genomgick ett konditionstest vid ett tillfälle. Men kvinnorna följdes i 44 år för att utvärdera demensrisk och har gett tydliga resultat.

Studien visar bland annat:

  • Av kvinnor med lägst resultat i konditionstest fick 32 procent demens senare i livet
  • Av kvinnor med bäst resultat fick 5 procent demens
  • Vissa kvinnor klarade inte slutföra konditionstestet, av dem drabbades 45 procent av demens
  • Vältränade kvinnor som ändå fick demens insjuknade i snitt vid 90 års ålder
  • De som var måttligt tränade drabbades av demens i snitt vid 79 års ålder

Studien kan inte visa ett orsakssamband mellan kondition och risk för demens men forskare bakom studien är hoppfulla att resultaten ändå visar att varje individ har möjlighet att påverka risk för demenssjukdomar som Alzheimer.

– Resultaten är spännande på grund av möjligheterna att förbättra kardiovaskulär kondition i medelåldern, vilket skulle kunna skjuta upp eller till och med skydda från demens. Men det behövs mer forskning, även för att undersöka när under en livstid det är som viktigast att vara i bra fysisk kondition, säger Helena Hörder, forskare bakom studien, i ett pressmeddelande.