Fetmaoperation minskar cancerrisk för kvinnor

Personer som genomgår en fetmaoperation minskar risken att utveckla cancer med minst en tredjedel, visar ny studie. Speciellt cancerformer som drabbar kvinnor kan påverkas starkt.


Den senaste studien är baserad på data från över 22 000 personer som genomgått en fetmaoperation mellan 2005 till 2012 och jämfördes med omkring 66 000 personer som inte genomgått operation.

Resultaten visar att en fetmaoperation gav 33 procent minskad cancerrisk vid uppföljning 2014. Mer än 80 procent av studiedeltagare var kvinnor och resultaten relaterar till dem, ingen koppling mellan operation och cancerrisk syntes för män.

– Vi har upptäckt att fetmaoperation är kopplat till minskad risk för cancer, speciellt fetma-associerade cancerformer som bröstcancer efter klimakteriet, bukspottkörtelcancer och koloncancer. Överraskande var hur mycket risken för cancer minskade, säger Daniel Schauer, forskare bakom studien, i ett pressmeddelande.

Resultaten i detalj

Fetmaoperation var kopplat till minskad risk för

  • Bröstcancer (efter klimakteriet), 42 procent lägre risk
  • Livmodercancer, 50 procent lägre risk
  • Koloncancer, 41 procent lägre risk
  • Bukspottkörtelcancer, 54 procent lägre risk

Forskare bakom studien ger en möjlig förklaring till den minskade cancerrisken. Både bröst- och livmodercancer är nära sammankopplade med östrogennivåer och viktminskningsoperation kan minska östrogennivåer. En operation minskar även risk för diabetes och ger lägre insulinnivåer vilket kan påverka risk för bukspottkörtelcancer.

Utöver lägre cancerrisk påpekar forskarna att en fetmaoperation kan ha flera positiva effekter, till exempel färre fall av diabetes, högt blodtryck, ger bättre överlevnad samt högre livskvalité.

– Studien ger ännu en anledning att överväga fetmaoperation, avslutar Daniel Schauer.