Promenad vs löpning: vad är bäst?

Promenad och löpning är två träningsformer som stärker hjärtat, bränner kalorier och hjälper dig att gå ner i vikt. Vilken metod som är att föredra beror på dina mål och förutsättningar.
I denna artikel går vi igenom för och nackdelarna med promenad och löpning,


Konditionsträning har många fördelar

Vid konditionsträning aktiveras de stora muskelgrupperna i kroppen, hjärtat pumpar snabbare och andningstakten ökar. 

Promenad och löpning är två populära former av konditionsträning som ger många hälsofördelar:

  • Bränner kalorier, viktnedgång
  • Sänker kolesterolet
  • Stärker hjärtat
  • Minskar stress
  • Förbättrar konditionen
  • Stärker psykiska hälsan
  • Ger immunförsvaret en boost
  • Ökar skelettdensiteten

Vad bränner mest kalorier?

Vill du bränna kalorier och nå en hälsosam vikt är både löpning och promenader bra. Löpning har dock ett övertag. I genomsnitt förbränner man ungefär dubbelt så många kalorier vid löpning jämfört med promenad. Exakt hur många kalorier man förbränner är individuellt och beror på faktorer som kroppsvikt, hur länge man tränar och intensitet.

Löpning må bränna fler kalorier, men promenader kan ändå vara ett lika bra alternativ om man promenerar under en längre period. Dessutom kan skador göra att du inte har möjlighet att löpa.

Vilket är bättre för hjärtat?

Löpning och rask promenad minskar risken för högt blodtryck, hjärt- och hjärtsjukdomar, högt kolesterol och diabetes. Vilken som är bäst för hjärtat är inte helt klarlagt än. I en amerikansk vetenskaplig studie från 2013 jämförde forskarna skillnaden mellan löpning och rask promenad med avseende på hjärtathälsan. Studien omfattade 48 000 deltagare. Resultaten visade att raska promenader påverkar hjärthälsan lika mycket som löpning. Väljer du att promenera måste du promenera längre tid eftersom det tar längre tid att promenera än att löpa samma distans. 

Minska bukfettet med konditionsträning

För mycket bukfett ökar risken för hjärtsjukdomar och diabetes. Regelbunden konditionsträning kan minska fettet runt buken. 

Både löpning och promenader är träningsmetoder som effektivt bränner kalorier och minskar bukfettet. Löpning har dock ett övertag – träningsformen bränner nästan dubbelt så många fler kalorier än promenader per minut. Du behöver promenera nästan dubbelt så länge för att uppnå samma resultat som löpning.

Men vilket är bäst för bukfettet? Svaret på den frågan är lite knepigare. Forskning visar nämligen olika resultat.

Enligt en studie från 2008 som omfattade överviktiga medelålderskvinnor förlorade deltagarna mer bukfet vid högintensiv träning jämfört med dem som utövade lågintensiv träning. 

Tio år senare publicerades en artikel där forskarna visade att lågintensiv träning minskade bukfettet mer medan högintensiv träning var mer effektiv på att minska totala kroppsfettet.

Mer studier behövs för att kunna fastslå vilken träningsform är bäst för att minska bukfettet.

Fördelar och risker

Löpning och promenader bidrar till bättre hälsa på olika sätt, till exempel bättre hjärthälsa, minskat bukfett och lättare att bibehålla en hälsosam vikt. Men det finns även risker.

Löpning är en mer intensiv träningsform och påfrestar kroppen mer jämfört med promenader. Risken att drabbas av ledskador, frakturer och benhinneinflammation är större. Vid löpning är det extra viktigt att använda skor som är anpassade för dina fötter och löpsteg för att inte dra på dig skador och få ut det mesta av din träning.