Christofer Grimås


Jag är utbildad vid medicinska fakulteten i Uppsala och därefter i Stockholm till dubbelspecialist inom allmänkirurgi samt barnkirurgi. Senaste åren har jag ägnat en stor del av mitt yrkesverksamma liv åt större bukingrepp inklusive överviktskirurgi och deltar i den senast utvecklingen inom denna.

Som kirurg är man sina patienters försvarsadvokat och vi skall ta tillvara dina önskemål och erbjuda dig bästa tänkbara vård i alla lägen. Detta gör vi bland annat genom att aldrig kompromissa på säkerheten och alltid ha bästa tänkbara team runt dig.

Vårt primära mål är att ge dig ett bra bemötande och god vård baserad på vetenskap och beprövad erfarenhet.