Gastric sleeve

Gastric sleeve är en nyare operationsmetod för viktnedgång. Effekten är inte lika välstuderad som gastric bypass. Däremot börjar sleeve-operationen bli mer vanlig i Sverige för behandling av fetma.


gastrisk sleeve

Det är de  brunfärgade områdena som är kvar efter en gastric sleeve. Det gråa området tas bort.

Vad är en gastric sleeve?

Gastric sleeve är en effektiv behandlingsmetod mot obesitas (fetma), och är tillsammans med  gastric bypass den mest populära fetmaoperationen. Vid gastric sleeve opereras två tredjedelar av magsäcken bort, varpå den återstående magsäcken görs om till ett smalt rör som rymmer 100 milliliter istället för 1.5 liter.

En gastric sleeve-operation görs med titthålskirurgi, så kallad laparoskopi, där buken inte behöver öppnas. Istället görs fem snitt i buken som kirurgen för in instrumenten igenom. Detta minskar risken för komplikationer och kortar ner återhämtningstiden. Det tar ungefär 1 timme att genomföra operationen.

Du behöver återhämta dig på sjukhuset i två dagar och sjukskrivs i två till fyra veckor.

Fördelar

Viktnedgång

Du förlorar uppemot 60% av din övervikt inom ett år. För att inte gå upp i vikt igen är det viktigt med god kosthållning och regelbunden motion.

Sjukdomar och besvär lindras

Viktrelaterade sjukdomar som typ 2-diabetes, ledvärk, sömnapné och högt blodtryck botas eller lindras kraftigt.

Livskvalitén ökar

I samband med viktnedgången ökar även din fysiska förmåga. Dina vardagssysslor blir lättare att utföra och du besväras inte av värk i kroppen längre.

Kriterier

För att få genomgå en gastric sleeve-operation måste du uppfylla dessa krav:

 • Du är minst 18 år.
 • Du har ett BMI över 35.
 • Du har försökt gå ner i vikt genom god kost och motion, utan varaktiga resultat.
 • Du är beredd att göra livsstilsförändringar.
 • Du måste vara beredd att gå på uppföljningar och kontroller livet ut.
 • Du är informerad om riskerna.

Du nekas en gastric sleeve om…..

 • ditt psykologiska- eller hälsotillstånd kan påverka operationen negativt.
 • du nyligen drabbats av en stroke eller har hjärtproblem.
 • du lider av en hormonrubbning som orsakar din övervikt.
 • du är gravid.
 • du missbrukar narkotika eller alkohol.

Komplikationer och biverkningar

Likt alla kirurgiska ingrepp medför en gastric sleeve-operation risk för biverkningar och komplikationer. Det kan till exempel börja läcka eller blöda från stygnen dagar efter operationen, medan sena komplikationer kan vara näringsbrist och missbruk.

Läckage

Tre till fem dagar efter operationen finns det en risk att det börjar läcka ur magsäcken. Om du drabbas av läckage måste du söka vård och opereras på nytt. Varningstecknen är att du får ont i magen, feber eller blir så trött att du inte orkar kliva upp ur sängen.

Blödning

Någon dag efter operationen kan det börja blöda från magsäcken ut i buken. Efter att du skrivits ut från sjukhuset är blödningsrisken mycket liten.

Dumping

Dumping sker när maten når tunntarmen för snabbt och du börjar kallsvettas, får yrsel och blir illamående. Besvären kan kännas obehagliga, men är ofarliga. Orsaken till dumping är att du äter för fort. Ät långsammare för att undvika dumping.

Halsbränna

Vid gastric sleeve är det vanligt att du får halsbränna månaderna efter operationen. Detta för att operationen sker så nära magmunnen. Allt eftersom du går ner i vikt brukar besvären gå över. Det kan dock förebyggas med medicin.

Tarmvred

Den minskade magsäcken gör att maten inte finfördelas tillräckligt mycket innan den når tunntarmen. Detta kan orsaka stopp i tarmen – med smärta och illamående som följd. Vid kraftig smärta som inte går över efter en timme bör du söka vård.

Näringsbrist

I det långa loppet finns det en risk att drabbas av vitamin- och mineralbrist. Tarmens upptagninsförmåga av näring försämras. För att motverka näringsbrist behöver du få i dig kosttillskott.

Missbruk

Efter en gastric sleeve-operation ökar kroppens förmåga att ta upp alkohol. Det finns en risk att du utvecklar ett missbruk.

Övriga besvär

En gastric sleeve-operation resulterar i en snabb viktnedgång. Detta kan leda till flera tillfälliga, men ofarliga besvär:

 • Kroppsvärk
 • Orkeslöshet
 • Torr hud
 • Håravfall
 • Humörsvängningar

Vad kostar en gastric sleeve?

Operationen kostar mellan 80 000 – 90 000 kr hos en privat klinik. I priset ingår regelbundna kontroller och support.

Väljer du att göra en gastric sleeve via landstinget kostar det inte mer än högkostnadsskyddet som är 1150 kronor. För att få en operation via landstinget behöver du en remiss från en läkare. I vissa landsting kan du själv skriva en egenremiss, alltså skicka in ett brev där du förklarar dina problem och din situation.

En överviktsoperation är sista alternativet

God kosthållning och motion är alltid det första alternativet om du vill gå ner i vikt. En överviktsoperation bör endast övervägas om alla andra metoder inte gett några långvariga resultat. 

Efter en gastric sleeve går du snabbt ner i vikt. Det kan kännas glädjande. Men du har ett stort eget ansvar för att inte gå upp i vikt igen. En förutsättning för att bibehålla viktnedgången och samtidigt må bra är god kosthållning, motion, intag av kosttillskott och regelbundna kontroller hos klinik.

En överviktsoperation är något som kommer att påverka dig resten av livet, och är därför alltid sista alternativet när du vill gå ner i vikt.