Det blir ett nej till fler idrottslektioner i skolan

Hälsominister Gabriel Wikström meddelar att det inte blir fler idrottstimmar i skolan, trots att ny forskning pekar på fördelarna.


Av de nordiska länderna är det Sverige som har lägst antal idrottstimmar i skolan. Färsk forskning från Lunds universitet visar att idrott i skolan varje dag har stora positiva effekter. Det bidrar till bättre betyg samt minskar risken för framtida benfrakturer.

– Vi är oerhört förvånade över att regeringen väljer att aktivt rösta nej till mer idrott i skolan. Jag tycker att de sviker barnen. Det är oerhört anmärkningsvärt och direkt mot forskningen, säger Moderaternas idrottspolitiska talesperson Saila Quicklund till Radiosporten.

Regeringen vill införa mer rörelse under skoldagen

Istället för att öka antalet idrottslektioner vill regeringen istället se till så att det blir mer fysisk aktivitet mellan och under lektionerna. Den enklare formen av träning, som inte kräver dusch efteråt, ska aktivera de barn som verkligen behöver röra på sig.

– Väldigt många av de barn och ungdomar som skulle behöva idrotta i skolan gör inte det. Om vi bara utökar timmarna utan att diskutera kvalité så kommer problemen kvarstå, vi kommer inte lösa problemet hur vi får barnen som är inaktiva på fritiden att kunna röra sig mer på skoltiden, säger Gabriel Wikström.