Fetmaoperation ändrar tarmfloran

Forskare tror att det är den förändrade tarmfloran efter en gastric bypass som ligger bakom den drastiska viktnedgången, skriver Dagens Medicin.


Det är sedan tidigare känt att tarmfloran förändras i tarmen efter en gastric bypass. Men nu anser några forskare efter en studie vid Massachusetts General hospital och Harvard university i USA att den förändrade tarmfloran ligger bakom en stor del av viktnedgången.

Tarmfloran blir förändrad och liknar mer smala personers tarmflora.

Studien, som publicerades i Science Translational Medicine, gjordes på möss. De möss som gjorde en ”gastric bypass” gick ner mycket mer i vikt än de möss som inte hade gjort det. Trots att de åt exakt lika mycket mat.

Studien kunde också visa att de möss som hade gjort en gastric bypass gjorde av med mer energi än de möss som inte hade gjort det. Trots att de rörde på sig lika mycket.

Läs hela artikeln på Dagens Medicin.