Fetmaoperation effektivt för tonåringar

Gastric bypass är lika effektivt för tonåringar som för vuxna visar ny studie från Göteborg. Men även komplikationer efter operation drabbar de unga.


Fem år efter en fetmaoperation väger tonåringar i genomsnitt 28 procent mindre än innan operationen visar en ny studie från Göteborgs universitet.

I studien fick 81 tonåringar mellan 13 och 18 år genomgå gastric bypass och jämfördes med en liknande grupp unga vuxna som fick standardbehandling utan operation. Innan ingreppet hade de i genomsnitt ett BMI på 45 kg/m² och visade redan allvarliga komplikationer av fetma som onormala blodfetter, högt blodtryck och typ 2 diabetes.

De som inte fick operation fortsatte att öka i vikt med resultat att en av fyra genomfick en fetmaoperation som vuxen medan de som fick operation förlorade i genomsnitt 28 procent av sin kroppsvikt.

Komplikationer

Resultaten var oväntat lika för tonåringar som tidigare studier visat för vuxna, även med hänsyn till komplikationer. En av fyra tonåringar behövde ytterligare operation efter en gastric bypass på grund av antingen tarmvred eller gallsten. Enligt forskare bakom studien är tarmvred någonting som i viss mån kan undvikas genom en förbättrad kirurgimetod. Brist på vitaminer och mineraler är också en riskfaktor efter en gastric bypass och syntes även i denna studie. Vitaminbrist är relativt enkelt att behandla med tillskott.

Gastric bypass

Vid en gastric bypass kopplas tunntarmen till en mindre magsäckspåse under matstrupen. Det hela tar ungefär en timme. Inte bara går maten direkt till tunntarmen men hunger- och mättnadskänslor påverkas. Forskare bakom studien påpekar dock att operationen inte är en ”quick fix” utan kräver noggrann uppföljning och patienterna behöver mycket stöd och hjälp under åren som följer.