Fetmaoperation påverkar framtida graviditeter

Du som gjort en fetmaoperation har en ökad risk för komplikationer under kommande graviditet och förlossning. Men däremot minskar risken för graviditetsdiabetes.


Fetmaoperation påverkar framtida graviditeterKvinnor som gjort en fetmaoperation har dubbelt så hög risk att föda barn för tidigt och att föda för små barn. Det visar en ny forskning vid Karolinska Institutet som tittat på hur just fetmaoperationer påverkar graviditeter.

Att födas för tidigt innebär stora risker för barnets nuvarande och även framtida hälsa. Därför menar Kari Johansson, författare bakom studien, att dessa graviditeter bör räknas som riskgraviditeter vid Mödravårdscentralen.

Detta skulle då innebära en särskild omsorg på Mödravårdscentralen med extra ultraljud för att kontrollera fostertillväxt, detaljerade kostråd och kontroll av kosttillskott som är nödvändiga efter en fetmaoperation.

Däremot kunde man också se positiva resultat i studien så som att risken för graviditetsdiabetes minskade från sju till två procent vid fetmaoperation.

Studien, som är publicerad i New England Journal of Medicine, är finansierad av Vetenskapsrådet, The Obesity Society, Karolinska Institutet och Stockholms läns landsting.