Fetmaoperation räddar liv

En studie från Göteborgs universitet visar att viktminskningskirurgi vid fetma minskar risken att dö i förtid av allvarliga sjukdomar.


fetmaoperation raddar liv

Den vanligaste dödsorsaken bland icke-opererade deltagare var hjärt- kärlsjukdomar följt av cancer.

I studien från Sahlgrenska akademin i Göteborg deltog nästan 49 000 personer som fått en fetmadiagnos i åldrarna 18-74 år. Hälften av deltagarna genomgick någon form av viktminskningskirurgi, främst gastric bypass.

Bland de patienter som opererades minskade risken att dö i förtid med 57% oavsett dödsorsak. Den vanligaste dödsorsaken bland icke-opererade deltagare var hjärt- kärlsjukdomar följt av cancer. Att jämföra med de patienter som fick en fetmaoperation som istället avled främst av externa orsaker som olyckor.

”Kirurgin förebygger allvarlig sjukdom och dödsfall” säger professor Annika Rosengren vid Sahlgrenska akademin till TT.

Dock kunde studien inte visa om patienter som genomgått kirurgi redan är mer motiverade att förändra sin livsstil än de som inte opererades. Förändrade vanor som att äta bättre och motionera mer kan i sig förlänga livet. Dessutom görs inte operationer på patienter som nyligen haft en hjärtsjukdom, har missbruksproblem eller en obehandlad ätstörning. Därför kan de patienter i studien som inte opererades haft ett handikapp redan från början.

Därför går det inte att dra slutsatsen att fetmakirurgi är rätt behandling för varje patient utan det förblir en individanpassad bedömning.