Fler anmäler efter överviktskirurgi

Det är vanligare att patienter anmäler vårdskador efter fetmakirurgi än efter andra ingrepp. Det visar en studie som presenteras under Kirurgveckan.


Överviktskirurgi ger fler skadeanmälningarMellan åren 2000-2012 har 359 patienter som opererats för övervikt anmält vårdskador. Detta motsvarar 1,4 procent av alla patienter som har fått samma operation.

Detta är en dubbelt så hög siffra om man jämför med andra ingrepp där bara 0,7 procent av patienterna anmäler. 

Magnus Sundblom, överläkare inom verksamhetsområdet kirurgi, tror dock att inte vårdskadorna är fler vid överviktoperation utan att de som genomgår överviktskirurgi är mer benägna att anmäla. Detta eftersom det ofta är en ung patientgrupp som är van vid internet och mer upplysta om sina rättigheter.