Studie: Denna fetmaoperation bör rekommenderas

Hittills har det inte funnits några rekommendationer om vilken typ av operationsmetod som bör användas vid extrem fetma. Men nu visar en studie att gastric bypass är att föredra – trots att duodental switch ger mer viktnedgång.


Gastric bypass är att föredra som behandling för extrem fetma, framför den operationsmetod som kallas duodenal switch,

Gastric bypass-operation. Foto: Sahlgrenska akademin

Duodental switch är den operationsmetod vid extrem fetma som ger mest viktminskning. Men dessutom innebär metoden också en hög risk för komplikationer.

Därför är gastric bypass den behandling som är att föredra vid en överviktsoperation trots att den inte är lika effektiv.

Den mest effektiva operationsmetoden vid extrem fetma bör oftast undvikas

Torsten Olbers, docent vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet och överläkare i kirurgi. Foto: Sahlgrenska akademin

– Hittills har det inte funnits någon konsensus om vilken kirurgisk procedur som ska rekommenderas för patienter som har BMI över 50 och som lider av extrem fetma, men vår långtidsuppföljning visar att duodenal switch bör användas med försiktighet, säger Torsten Olbers, överläkare i kirurgi, i ett pressmeddelande.

I studien följdes 60 patienter som vägde i genomsnitt 160 kilo inför operationen. Fem år efter behandlingen så visade det sig att de som genomgick duodenal switch hade gått ner i genomsnitt 25 kilo mer än de som opererats med gastric bypass.

Däremot hade de som opererats med duodenal switch oftare magproblem så som diarré, fler fick svår näringsbrist och fler patienter behövde göra en ny operation. Förbättringar vid hjärt- och kärlsjukdom, diabetes och livskvalitet var dock likvärdig mellan grupperna.

Studien är publicerad i JAMA Surgery.