Vilka får opereras?

Det bästa sättet att bli av med sin fetma är att lägga om kost och livsstil. Men det finns de som av olika skäl inte klarar detta. Då kan en fetmaoperation, överviktsoperation, hjälpa till och därmed minska risker för hjärt-kärlsjukdomar, diabetes och cancer.


Det finns flera olika fetmaoperationer (överviktsoperationer). Vilken operation som är bäst lämpad för dig beror bland annat på vilket BMI du har.

BMI uträkning

För att få göra en fetmaoperation genom landstinget ska du i de flesta landsting ha ett BMI på över 35.

Du ska också ha försökt själv med flera olika metoder att få en bestående viktnedgång.

Dessutom får du genomgå en medicinsk hälsoundersökning för att ta reda på om du har några andra sjukdomar. Det kan nämligen innebära stora risker för dig.

Det finns en risk att du inte får en fetmaoperation om:
  • Du inte tidigare har dokumenterade, allvarligt menade, bantningsförsök
  • Du har en svår mental sjukdom som inte är stabilt medicinskt kontrollerad
  • Du nyligen haft en hjärtsjukdom eller stroke
Du får inte en fetmaoperation om:
  • Patienter som inte vill förändra sitt ätbeteende
  • Patienter med pågående missbruk
  • Patienter som är dålig införstådda med prognos och framtidsutsikter efter operationen

Fetmaoperation