Duodenal switch

För personer med extrem fetma är duodenal switch ett alternativ. Operationen består av två steg där en stor del av magsäcken och tunntarmen tas bort. Metoden ger goda resultat, men medför också en större risk för komplikationer än övriga magsäcksoperationer.


 

Vad är en duodenal switch?

En duodenal switch utförs på personer som lider av extrem fetma (BMI >50). I dagsläget görs operationen endast vid ett fåtal sjukhus, men spås bli mer tillgänglig i landet i takt med att alltfler blir kraftigt överviktiga.

Operationen består av två steg. Först utförs en gastric sleeve, där två tredjedelar av magsäcken opereras bort, varvid den återstående delen görs om till ett smalt rör.  Därefter kopplas en stor del av tunntarmen bort. Magsäcken kopplas sedan ihop med en senare del av tunntarmen. Detta leder till att maten kommer i kontakt med gallan och bukspotten i sista delen av tunntarmen. Kroppen hinner således inte ta upp lika mycket fett och näring. En duodenal switch-operation resulterar i en snabbare och mer långvarig viktnedgång jämfört med en gastric bypass eller gastric sleeve-operation.

Operationen tar ungefär två timmar. Återhämtningstiden är något längre än övriga fetmaoperationer och du sjukskrivs i fyra veckor.

Fördelar

Snabb och långvarig viktnedgång

En duodenal switch-operation ger både bättre och ett mer långvarigt resultat än övriga metoder. Du tappar mellan 60 till 80% av övervikten under första året. Flera kliniska studier har även visat att en större andel personer bibehåller viktnedgången fem eller tio år efter operationen.

Viktrelaterade sjukdomar lindras

Likt övriga fetmaoperationer förbättrar en duodenal switch tillståndet för personer som lider av viktrelaterade sjukdomar såsom typ 2-diabetes och sömnapné. Kliniska studier har visat att 98% av typ 2-diabetiker och 92% med sömnapné botades med operationen. 

Kriterier 

För få genomgå en duodenal switch-operation måste du uppfylla dessa krav:

  • Du är minst 18 år.
  • Du har ett BMI över 50 (extrem fetma).
  • Du har försökt, men inte lyckats gå ner i vikt genom ändrade kost- och levnadsvanor.
  • Du är redo att göra livsstilsförändringar.
  • Du är redo att gå på kontroller resten av ditt liv.
  • Du förstår riskerna med en fetmaoperation.

Du kan nekas en operation

Det finns flera anledningar till att du nekas en duodenal switch-operation.

  • Ditt hälsotillstånd kan negativt påverka operationen.
  • Om du drabbats av en stroke nyligen eller har hjärtproblem.
  • Du är gravid.
  • Du är alkohol- eller narkotikamissbrukare.

Komplikationer och biverkningar

Eftersom operationen är mer invasiv jämfört med övriga fetmaoperationer, finns det en större risk att drabbas av biverkningar och komplikationer efter en duodenal switch. Som vid gastric bypass och gastric sleeve kan läckage och blödning förekomma dagar efter operationen. Sena komplikationer som blodproppar och näringsbrist är mer vanligt vid en duodenal switch.

Blodproppar i lungorna (lungemboli)

Om lungorna drabbas av blodproppar kan blodet inte syresättas – och vävnaderna drabbas således av syrebrist. Hjärtat stannar och hjärnan slutar fungera. Livshotande tillstånd som måste behandlas av läkare.

Näringsbrist

Risken att drabbas av näringsbrist är betydligt större efter en duodenal switch eftersom stora delar av magsäcken och tunntarmen opereras och kopplas bort. En större andel personer blir inlagda på sjukhus på grund av näringsbrist efter en duodenal switch-operation jämfört med övriga fetmaoperationer. Ett livslångt intag av kosttillskott är därför ett måste för att undvika näringsbrist.

Protein malabsorption

Kroppens förmåga att ta upp proteiner försämras. Kan leda till svårläkta sår, ödem och rosfeber (hudinfektion).

Vad kostar en duodenal switch?

En duodenal switch-operation görs endast på ett fåtal sjukhus i landet. De allra flesta görs på Akademiska sjukhuset i Uppsala. För att få genomgå operationen behöver du en remiss från en läkaren. För operationen betalar du inte mer än högkostnadsskyddet som ligger på 1150kr.

Sista alternativet

En fetmaoperation är alltid sista alternativet för dig som vill gå ner i vikt. Försök alltid gå ner i vikt genom att förändra dina mat- och levnadsvanor.

Även om du till slut väljer att göra en fetmaoperation är det viktigt att du förändrar dina mat- och levnadsvanor för att uppnå och bibehålla önskat resultat. Du måste även äta kosttillskott och gå på regelbundna kontroller livet ut.