Gastric balloon

Vid gastric balloon förs en silikonballong in i magsäcken som fylls med en lösning. Ballongen ger en mättnadskänsla och tas ut igen efter 6-12 månader. Då metoden inte kräver kirurgi, är biverkningarna betydligt skonsammare än en fetmaoperation.


Vad är en gastric balloon?

Gastric balloon är en icke-kirugisk behandlingsmetod mot fetma där en silikonballong förs in magsäcken via ett endoskop. Ballongen fylls sedan med en koksaltlösning och ett färgämne. Den fyllda ballongen ger en mättnadskänsla som får patienten att äta mindre.

Ballongen tas ut efter sex eller tolv månader.

Fördelar

En gastric balloon leder till en snabb viktminskning de första månaderna. I kombination med god kost och regelbunden träning är viktminskningen tre gånger större jämfört med endast diet och motion. Under de sex första månaderna kan man gå ner 15 till 20 kg.

Likt övriga behandlingsmetoder mot fetma förbättrar gastric balloon tillståndet för personer med viktrelaterade problem som typ 2-diabetes, sömnapné, högt blodtryck och ryggproblem.

Kriterier

  • Minst 18 år.
  • BMI 27 eller högre.
  • Du är villig att följa ett diet- och motionsprogram efter behandlingen.

Då får du inte göra en gastric balloon

  • Graviditet.
  • Om du genomgått en magsäcksoperation.
  • Du genomgår en kortisonbehandling.
  • Du lider av lung-, lever- eller njurproblem.

Biverkningar och komplikationer

Gastric balloon är en skonsammare metod än en gastric bypass eller gastric sleeve. Då behandlingen inte kräver kirurgi undviker man riskerna som en operation medför.

De symptom man kan uppleva är illamående, kräkningar, magsmärta, sura uppstötningar och förstoppning. Vanligtvis uppkommer symptomen de första dagarna efter behandlingen, då kroppen inte vant sig vid ballongen.

Om ballongen inte tas ut i tid finns det en risk att den spricker och åker ner till tunntarmen. En sprucken ballong kan upptäckas om ens urin färgas blått eller grönt på grund av färgämnet i koksaltlösningen som ballongen är fylld med.

Vad kostar en gastric ballon?

Priset varierar mellan 25 000 till 49 000kr.