Gastric bypass

Gastric bypass är den äldsta och mest välstuderade fetmaoperationen som används idag. Många tappar uppemot 75% av sin övervikt inom ett år. Men det finns risk för komplikationer som kan påverka dig resten av livet.


Illustration av gastric bypass

Det är de brunfärgade områdena som används efter en gastric bypass. De gråa områdena lämnas dock kvar.

Vad är en gastric bypass?

Gastric bypass är den äldsta och mest välstuderade kirurgiska behandlingen av fetma (obesitas). Vid gastric bypass kopplas en stor del av magsäcken och en bit av tunntarmen bort. Den återstående magsäcken görs om till en liten säck och kopplas ihop med resten av tunntarmen. Resultatet blir en magsäck som rymmer 20-30 milliliter istället för 1.5 liter. Maten når tunntarmen snabbare, och du blir fortare mätt. Magsäcken och tarmen som bortkopplats finns kvar i buken och påverkar inte de kvarvarande delarna.

Vanligtvis utförs en gastric bypass-operation med titthålskirurgi, så kallad laparoskopi, via fem små hål. Buken behöver således inte öppnas. Hela operationen tar ungefär 1 timme.

Efter operationen stannar du kvar på sjukhuset i två till tre dagar och sjukskrivs mellan två till fyra veckor.

Fördelar

Snabb viktnedgång

Under första året tappar du mellan 50 till 75% av din övervikt. De flesta lyckas hålla vikten nere tio år efter operationen. Viktuppgång efter gastric bypass kan ske om dina kostvanor är dåliga. Du får träffa en dietist i samband med operationen som hjälper dig med kosten.

Lindrar sjukdomar och besvär

Flera viktrelaterade sjukdomar försvinner eller lindras efter en gastric bypass. Till exempel högt blodtryck, typ 2-diabetes, ledvärk och sömnapné. Många som äter medicin mot till exempel typ 2-diabates har kunnat minska dosen eller sluta med medicinen.

Risken att drabbas av andra sjukdomar och besvär såsom cancer, sura uppstötningar, ryggmärgsskador och kronisk smärta minskar också.

Ökad livskvalité

I takt med att vikten minskar ökar även din fysiska förmåga. Du kan göra saker i vardagen som du tidigare hindrades av på grund av fetman.

Kriterier

Kriterierna kan skilja sig mellan olika landsting och kliniker, men följande krav brukar gälla:

 • Du ska vara 18 år eller äldre.
 • Du ska ha ett BMI på 35 eller högre.
 • Du ska ha försökt gå ner i vikt på egen hand, till exempel med hjälp av diet, motion och läkemedel, men inte uppnått långvariga resultat.
 • Du ska vara villig att förändra dina kost- och levnadsvanor.
 • Du måste vara beredd att gå på gastric bypass uppföljning och kontroller resten av livet.
 • Du förstår riskerna med operationen.

Därför nekas du en gastric bypass

 • Du har medicinska eller psykologiska besvär som kan påverka narkos eller operation.
 • Du har nyligen haft en stroke eller hjärtsjukdom.
 • Du har andra sjukdomar som bedöms öka riskerna med en gastric bypass-operation.
 • Du är gravid.
 • Du har ett alkohol- eller narkotikamissbruk.

Biverkningar och komplikationer

Riskerna med en gastric bypass-operation är små, men likt alla kirurgiska ingrepp kan du drabbas av biverkningar och komplikationer.

Läckage

Det kan börja läcka från magsäcken och ut i buken. Vanligtvis uppstår läckaget mellan tre till fem dagar efter operationen. Vid läckage behöver du uppsöka vård, varpå du opereras på nytt. Drabbas du av läckage kan du få feber, magont och bli orkeslös.

Blödning

Ett dygn efter operationen kan blödning uppstå från magsäcken. Blödning sker sällan efter att du skrivits ut från sjukhuset.

Näringsbrist

Efter en fetmaoperation försämras tarmens förmåga att ta upp vitaminer och mineraler. Detta kompenseras med ett livslångt intag av kosttillskott.

Dumping

En del kan känna av illamående, kallsvettningar och matthet om man äter snabbt. Detta kallas för dumping. Det kan vara en obehaglig upplevelse men går över inom 30-60 minuter och är i sig ofarligt. De som drabbas lär sig efter 1-2 gånger hur snabbt de kan äta utan att känna besvär. Vid gastric sleeve är risken betydligt mindre än gastric bypass.

Tarmvred

Stopp i tarmen kan leda till tarmvred och medföra stor smärta i magen, illamående och kräkningar. Uppsök vård om du drabbas av kraftig smärta som inte gått över efter en timme.

Missbruk

Kroppen tar upp alkohol snabbare efter en gastric bypass, vilket kan leda till missbruk. Därav kravet att du inte får ha ett alkohol- eller narkotikamissbruk om du vill genomgå en fetmaoperation.

Övriga besvär

Den snabba viktnedgången orsakar kroppsliga förändringar de första tre till sex månaderna som kan kännas besvärliga. Besvären är tillfälliga och du behöver inte söka vård. Vanliga förändringar är:

 • Värk i kroppen
 • Trötthet
 • Torr hud
 • Håravfall
 • Humörsvängningar

Vad kostar en gastric bypass?

Hos en privat klinik kostar det mellan 80 000 – 90 000 kr. Då ingår det även regelbundna kontroller och livslång support.

Väljer du att göra en gastric bypass-operation via landstinget kostar det inte mer än högkostnadsskyddet som är 1150 kronor. Du behöver en remiss från en läkare.

Hur får man en gastric bypass gratis?

Uppfyller du kriterierna vänder du dig till din vårdcentral och ber om en remiss. Då får du din gastric bypass betald av landstinget.

Viktigt att tänka på

En fetmaoperation är ingen mirakelkur mot fetma, mycket ansvar ligger hos dig för att hålla vikten efter gastric bypass. Det är viktigt att du efter operationen håller dig till en hälsosam kost, motionerar, äter kosttillskott och går på regelbundna kontroller resten av livet. Att du förstår detta är en förutsättning för att du ska få genomgå en gastric bypass-operation.

Det är alltid bäst att försöka gå ner i vikt med traditionella metoder såsom god kost och träning.

En gastric bypass eller annan typ av fetmaoperation är sista alternativet.