Vad är en fetmaoperation?

Är din hälsa i fara på grund av din övervikt kan en fetmaoperation vara att alternativ om du inte lyckets gå ner i vikt på andra sätt.


En fetmaoperation är en effektiv metod för kraftigt överviktiga som vill gå ner i vikt. Genom att operera bort delar av magsäcken och tunntarmen blir du mätt snabbare och får således i dig mindre kalorier. Du kan förvänta dig att förlora mellan 50-80% av övervikten inom ett år – och många behåller viktnedgången efter 5 till 10 år. Flera studier har även visat att tillståndet för viktrelaterade hälsoproblem som typ 2-diabetes och sömnapné drastiskt förbättras.

Operationsmetoder

Gastric bypass och gastric sleeve är de mest vanliga fetmaoperationer som utförs idag. För personer med extrem fetma är duodenal switch ett alternativ. Gastric balloon är den enda icke-kirugiska metoden, där en ballong placeras i magsäcken.

Du har ett stort ansvar

Trots goda resultat, är det viktigt att veta att en fetmaoperation inte är någon mirakelkur mot fetma, mycket ansvar ligger hos dig, både inför och efter operationen. Det är viktigt att du äter hälsosamt, motionerar regelbundet, äter kosttillskott och går på regelbundna kontroller resten av livet. Att du förstår detta är en förutsättning för att du ska få genomgå operationen.

Risker med en fetmaoperation

Även om risken för att drabbas av allvarliga komplikationer är små, finns det alltid en risk med alla kirurgiska ingrepp.

Biverkningar och komplikationer:

  • Läckage
  • Blödning
  • Dumpning
  • Näringsbrist
  • Tarmvred
  • Lungkomplikationer och blodproppar.

En fetmaoperation är sista alternativet

En fetmaoperationen är alltid sista alternativet för dig som lider av fetma och vill gå ner i vikt. Du måste ha gjort seriösa försök att gå ner i vikt med hjälp av god kosthållning och regelbunden motion för att få genomgå operationen.

Övriga krav skiljer sig något mellan dem olika operationsmetoderna – och mellan kliniker och landsting. Men ditt BMI måste generellt vara över 35 och du får inte ha några psykologiska eller andra hälsoproblem som ökar riskerna med operationen.

Läs om dem olika metoderna för att få reda på dem specifika kraven.